Volgt vorm functie?

///Volgt vorm functie?

Volgt vorm functie?

Volgt vorm functie?

‘Vorm volgt functie’ is een bekende uitspraak van de beroemde Franse architect Le Corbusier. Het ontwerp van een gebouw moet volgens hem immers voortvloeien uit de functie ervan. Maar hoe zit dat met magazines, brochures of websites? Vaak wordt een ‘mockup’ gemaakt van een website nog voor ook maar een letter op papier staat. Wat is de juiste volgorde?

Balans tussen vorm en inhoud

Lorem ipsumdolor sit amet, consectetur… al jarenlang is het de dummy content waar ontwerpers mee werken. Maar voor een perfecte balans tussen vorm en inhoud, is het natuurlijk veel beter dat ontwerpers kunnen werken met de uiteindelijke content.

Content is meer dan platte tekst

Content is immers meer dan platte tekst en vraagt om grafische elementen als opsommingen, tussen koppen en andere tekstlengtes. Staan dat soort elementen met lipsum op de goede plek? Kloppen de lengtes van alinea’s? Meestal niet. Ook de schrijfstijl en tone of voice van een tekst kunnen sterk van invloed zijn op de aard en uitstraling van het ontwerp.

 
Door | 2011-02-21T16:24:43+00:00 juni 2nd, 2010|Praten over Vorm|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie