Meer zeggenschap voor toekomstige bewoners en gebruikers

Home » Blog » Huis en tuin » Meer zeggenschap voor toekomstige bewoners en gebruikers

Meer zeggenschap voor toekomstige bewoners en gebruikers

Meer zeggenschap voor toekomstige bewoners en gebruikers

Tegenwoordig wordt tijdens het ontwikkelen van nieuwe producten vaak gekeken naar de gebruiker en diens wensen en eisen. Tijdens de bouw van nieuwe gebouwen en openbare ruimte wordt hier vaak helemaal geen rekening mee gehouden. Het wordt tijd dat ook hier de gebruiker en/of bewoner inzicht en inspraak krijgt in het proces.

Inzicht van de gebruiker zorgt voor functionele bouw

Voor bijvoorbeeld projectontwikkelaars kan het heel waardevol zijn om te weten wat toekomstige bewoners graag in een gebouw terug zien. Een zwembad kopen voor een nieuw pand, terwijl nieuwe bewoners veel liever een vijver hebben, kan cruciaal zijn voor de uiteindelijke verkoop.

De drie consumenten organisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond hebben een onderzoeksrapport opgesteld. In dit rapport staan acht aanbevelingen om bewoners en gebruikers van gebouwen en openbare ruimte meer inspraak te geven op nieuwe bouw.

Het idee

De vergrijzing neemt toe, het aantal verzorgingstehuizen neemt af dus mensen moeten langer zelfstandig kunnen wonen. Woningen moeten hier op aangepast worden. Hierbij is het van belang dat deze groep gebruikers meer inspraak krijgen tijdens het proces van ontwikkeling van nieuwbouw.

De inzicht die toekomstige bewoners kunnen geven zijn van groot belang. Er moet aan hele andere eisen voldaan worden als het gaat om de bouw voor mensen met een beperking. Veiligheid en toegankelijkheid zijn twee pijlers waar letterlijk op gebouwd moet worden.

Aangezien er in Nederland geen overschot is aan bebouwbare grond, is het van belang dat er goed gekeken wordt naar hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld. Als voorbeeld moet er rekening gehouden worden met de grootte van gezinnen. Gemiddeld gezien zijn gezinnen veel minder groot dan in het verleden. Hierdoor is het dus ook niet meer nodig om gebouwen in te delen op grote gezinnen.

Het is te hopen dat het onderzoeksrapport ten goede gebruikt gaat worden. In de toekomst zal iedereen hier veel profijt van hebben.

 
Door | 2014-12-11T10:56:29+00:00 oktober 21st, 2014|Huis en tuin|0 Reacties

About the Author:

Geef een reactie